Leeuwarder Courant, 15 januari 2016
recensie solo expositie Galerij de Lawei in Drachten

Friesch Dagblad, 23 december 2015
recensie solo expositie Galerij de Lawei in Drachten

Friesch Dagblad, 5 maart 2014
interview friesch Dagblad